LIbrary

LIbrary

Library holds around 2000 books and magazines, the most valuable are the breviaries, gospels and books of rites from the 17th century. The most valuable is the Roman book of rites from the 1640, a book written by the author of the first Croatian grammar, a Jesuit Bartol Kašić.

 • Nauk karstijanski ( Hirolim Bonacichj) iz 1761. god)
 • Istina katoličanska ( 1732.) od fra Antuna Bachichija
 • Razgovori  i pripovidi  ( Mletci 1737.), Družbe Isusove
 • Pripovidagnie nauka karstjanskoga po Jerolimu Filippovichiu, Mletczii, 1750.
 • Homera i Odyssea ( 1792.), usporedno  na grčkom i latinskom jeziku
 • Mukka Gospodina nascega Isukrsta i plac Matere gnegove od  O. F. Petra Knexevichija iz Knina ( tiskano u Splitu 1813.)
 • Bogolybnost Molitvena na posctenye Presvete Troice jedinoga Boga, Blaxene Divice Marie i Svetih od Antuna Kanislicha ( 1806.)
 • Lodi di Dio, libro di preghiera (1869.)
 • Vrtić Gospodnji,Mali katolički molitvenik (1889.)
 • Missale Romanum iz 18., 19. i 20. stoljeća
 • Životi svetaca iz 19. stoljeća